slider3
slider2
slider

کاربردهای صنعتی

کاربردهای صنعتی مانند فیلترهای هوا، عایق های صوتی و چرم مصنوعی


صنایع ساختمانی و کشاورزی

صنایع ساختمانی و کشاورزی مانند پوشش گلخانه، عایق حرارتی و پوشش لوله ها


کاربردهای پزشکی

کاربردهای پزشکی مانند لباس های یک بار مصرف پرسنل اتاق عمل و ملحفه های بیمارستانی، باند و گاز


کاربردهای خانگی

کاربردهای خانگی نظیر کاور لباس و پوشش های کف


کاربردهای محصول


آنچه امروزه به عنوان منسوجات بی بافت خوانده می شود و نقش گسترده ای در زندگی امروزی ایفا می نماید حاصل تکنولوژی امروز در زمینه های مختلف به ویژه عرضه انواع مختلف الیاف مصنوعی می باشد که سبب گسترش چشمگیر این منسوجات بوده است. منسوجات بی بافت محصول زمانه امروز هستند که با تکنولوژی های نوین و توسط صنایع جدید برای کاربردهای تازه و نیازهای جدید که هر روز ایجاد می گردد تولید می شوند